Wärtsilä utvidgar kraftverk i Saudi-Arabien

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
15 juni 2007 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har vunnit ett kontrakt för att utvidga ett kraftverk i Saudi-Arabien. Wärtsilä har kommit överens om nyckelfärdig leverans till National Agricultural Development Company (NADEC). Kontraktet undertecknades i maj och kraftverkets utvidgning på 13,7 MWe slutförs i december 2008.

Kraftverket är beläget i Haradh, 280 kilometer från Riyadh. I Haradh har NADEC stora nötboskapsfarmer med närmare 30 000 nötkreatur, samt en stor produktionsanläggning som framställer högklassiga mejeriprodukter.

I januari fick Wärtsilä ett kontrakt på två Wärtsilä 32 –motorer till samma kund och man kommer nu att leverera ytterligare två motorer av samma klass till kraftverksutvidgningen. Wärtsilä ansvarar för det nya kraftverkets elektriska och mekaniska apparatur, kraftverkets installation, samt för tillståndsprocesserna. Kraftverket levereras som nyckelfärdig leverans och även kraftverkets underhåll omfattas av Wärtsiläs servicenätverk i Saudi-Arabien.

Det utvidgade kraftverket kommer att ha en totaleffekt på 28 MWe och kommer att generera elektricitet till NADECs boskapsfarm och produktionsanläggning samt till områdets privathushåll.

NADECs mejeri utvidgas och nya boskapsfarmer byggs, vilket ökar efterfrågan på elektricitet i området. Wärtsiläs kraftverkslösningar har hög verkningsgrad och uppskattas sänka elproduktionskostnaderna för NADEC.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta Eeva Kainulainen, informationsdirektör, tel. +358 10 709 5235.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 14 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä