Wärtsilä förvärvar Greensmith Energy Management Systems Inc. för att positionera sig som en global energisystemintegratör

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
15 maj 2017 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä har undertecknat ett avtal att förvärva Greensmith Energy Management Systems Inc. (Greensmith), en USA-baserad ledare inom teknik och lösningar för intelligent energilagring. Affärens värde offentliggörs inte. Med förvärvet av Greensmith kommer Wärtsilä utöka sitt inflytande på energilagringsmarknaden och positionera sig som en ledande global energisystemintegrerare. För slutförandet av transaktionen krävs godkännande från USA:s myndigheter. Ägarskapet av företaget övergår till Wärtsilä efter transaktionens slutförande, vilket förväntas ske senast i juli 2017.

Greensmith grundades 2008 och är ledande inom energilagringslösningar och systemintegrering, och stod bakom utvecklingen av cirka en tredjedel av hela USA:s energilagringskapacitet 2016. Företaget specialiserar sig inom energilagringsoptimering och integreringsprogram och har över 40 anställda. De har levererat över 180 MW till några av världens största kraftföretag.

Greensmith har utvecklat GEMS, ett världsledande programsystem för energihantering, för närvarande tillgängligt i 5:e generation. Med hjälp av denna plattform kan energibolag, företag inom teknik, upphandling och konstruktion (EPC) och självständiga kraftproducenter hantera och övervaka enskilda system eller hela systemkombinationer, identifiera och diagnosticera utrustningsproblem i realtid samt öka systemprestanda och livslängd – och på det sättet öka sin avkastning. Företaget erbjuder också en lösning för C&I (handel och industri) och mikronät – OMNI4.

Energilagring förväntas öka exponentiellt i takt med att det integreras i energisystem. Med detta i åtanke har Wärtsilä som mål att bli en global systemintegrerare med fullständig intern kompetens, och specialisera sig på lösningar som kombinerar och optimerar olika former av kraftgenerering, energilagring och styrning av energiefterfrågan. En plattform för programintegrering är nödvändigt, och genom att förvärva Greensmith får Wärtsilä en branschledande plattform som kan erbjudas till ett installerat kraftverksbestånd på över 63 GW världen över.

“Tillsammans med Greensmith blir vi en global energisystemsintegrerare. Greensmith kommer med en unik kunskap om program och energilagring, och vi bidrar med vårt globala inflytande, vår EPC-expertis och vårt breda säljnätverk. En perfekt kombination”, säger Javier Cavada, direktör för Wärtsilä Energy Solutions.

“Vi är verkligen glada att bli en sådan viktig del av Wärtsilä, en global ledare inom avancerade energilösningar”, säger John Jung, vd på Greensmith. ”Greensmiths beprövade tekniker tillsammans med Wärtsiläs globala inflytande inom avancerade kraftverk kommer märkbart stärka tillväxten på både integrerings- och lösningsmarknaden.”

Citat från kunder:

”Greensmith är en av de verkliga föregångarna i energilagringsbranschen. Efter ett väldigt framgångsrikt partnerskap, både som investerare och affärspartner, ser vi fram emot att fortsätta den goda relationen med Greensmith som en del av Wärtsilä, för att tillhandahålla ännu bättre energilagringslösningar till kunder i USA och Europa”, säger dr Philipp Ulbrich, direktör för Strategic Co-Investments, CVC-avdelningen på E.ON.

”GEMS är en ledande plattform för integrering av lagringssystem, och vi ser en oerhörd potential för Greensmith att fortsätta utveckla och forma den här branschen tillsammans med Wärtsilä.” – Ram Sastry, direktör för Infrastructure and Continuity på American Electric Power (AEP).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Javier Cavada
Direktör
Wärtsilä Energy Solutions
Tfn: +358 10 709 5297
javier.cavada@wartsila.com

Risto Paldanius
Director, Energy Storage
Wärtsilä Energy Solutions
Tfn: +358 40 501 3669
risto.paldanius@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10709 5599
atte.palomaki@wartsila.com 

För investerarinformation, vänligen kontakta:

Natalia Valtasaari
Direktör, investerar- och medierelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä Energy Solutions i korthet
Wärtsilä Energy Solutions är en ledande global systemintegratör som erbjuder en rad miljövänliga lösningar. Bland Wärtsilä Energy Solutions lösningar finns ultraflexibla kraftverk med interna förbränningsmotorer, samt LNG-terminaler och distributionssystem. Wärtsiläs flexibla och effektiva lösningar ger kunderna ett stort mervärde och möjliggör en övergång till ett mer hållbart och modernt energisystem. Fram till 2017 har Wärtsilä 63 GW installerad kraftverkskapacitet i 176 länder världen över.
www.smartpowergeneration.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerad teknik och kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

Greensmith i korthet
Greensmiths är den ledande leverantören av energilagringsprogram och integreringstjänster, och har som mål att göra energilagring till en grundläggande del av en renare, mer intelligent och fördelad energiinfrastruktur. Greensmiths programplattform GEMS är nu inne på sin femte generation, och optimerar prestandan i energilagring genom att sänka kostnaderna och maximera systemets avkastning på investeringarna.
Greensmith Energy designar och distribuerar världens mest avancerade energilagringssystem. Från storskalig lagring till BTM (behind-the-meter) och mikronätlösningar möjliggör Greensmith GEMS-programplattform effektiv leverans av stabil energi med oöverträffad prestanda och lönsamhet.

Fakta:

  • 180 megawatt energilagring, allt körs på GEMS-plattformen
  • Försörjer över 50 kunder globalt
  • Arbetar med 50 kunder, bl.a. kraftbolag och oberoende kraftproducenter (IPP)

www.greensmithenergy.com

© 2020 Wärtsilä