Finnlines valde Wärtsiläs system för att minska miljöinverkningarna på Östersjön

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
15 maj 2014 kl 13:00 E. Europe Standard Time

I och med att de nya stränga svaveloxidutsläppsbegränsningarna (SOx) som träder i kraft i januari 2015 har Finnlines beställt Wärtsiläs avgasskrubbersystem till sex av sina fartyg som är verksamma på Östersjön och Nordsjön. Genom att välja Wärtsiläs skrubbersystem kan fartygen köra med tjockolja och ändå följa de nya miljödirektiven. Wärtsiläs system följer även kriterierna för utsläpp av vatten.

Wärtsilä är marknadsledare inom skrubbersystem för den marina sektorn med hundra installerade eller beställda enheter till 51 fartyg. Wärtsilä är även den första tillverkaren som fått den internationella sjöfartsorganisationens IMO:s certifikat för avgasskrubbersystem av klassificeringssällskapen Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd och Bureau Veritas.

Till Finnlines beställning hör en Wärtsilä skrubber till alla sex fartyg. I varje fartyg förenas de två huvudmotorerna till en gemensam, integrerad skrubber. Wärtsiläs utrustning levereras i november och december i år.

“Att uppfylla miljökrav och en kostnadseffektiv verksamhet är nyckelfaktorer i Finnlines framgång. Installationen av Wärtsiläs skrubbers i sex av våra moderna RoRo-fartyg är ett stort steg i verkställandet av vår strategi. Wärtsiläs omfattande erfarenhet inom branschen tillsammans med de retrofittjänster som företaget erbjuder, är till stor hjälp i planerings- och installationsskedet”, säger Finnlines vd Emanuele Grimaldi.

“De nya SOx-utsläppsbegränsningarna minskar betydligt sjöfartsindustrins miljöinverkningar på Östersjön och Nordsjön (inklusive Engelska kanalen). Wärtsiläs avgasskrubbersystem representerar en mycket praktisk eftermontering, med hjälp av vilken ägarna och operatörerna kan följa lagstiftningen. Vi har stark erfarenhet och betydande kunnande i att integrera skrubbers i redan existerande fartygsstrukturer och -motorer och vi ser fram emot samarbetet med Finnlines i det här viktiga projektet”, säger Juha Kytölä, som ansvarar för Ship Powers miljölösningar.

Wärtsilä Open Loop Scrubber Systems, som valdes till den här tillämpningen, använder havsvatten till att eliminera SOx ur fartygets avgaser. Kemikalier behövs inte eftersom havsvattnets naturliga alkalitet neutraliserar syran som bildas när SOx reagerar med vatten.

© 2020 Wärtsilä