Wärtsilä fick återigen en order på ett kraftverk till Manaus i Brasilien

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
15 maj 2006 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 15.5.2006

Wärtsilä har fått en order på ett nyckelfärdigt kraftverk till brasilianska Rio Amazonas Energia SA. Värdet på ordern som mottogs i april är ca 45 miljoner euro. Kraftverket som byggs i staden Manaus har en effekt på 83 MW.

Ifrågavarande order är det tredje stora kraftverksavtalet till Manausregionen under sju månader. Kraftverket till Rio Amazonas är det sextonde som Wärtsilä levererar till Brasilien. Den totala effekten på de kraftverk som levererats till Brasilien är över 700 MW.
 
Rio Amazonas Energias kraftverk kommer att producera el för nätverket i Manaus. Motorbränslet är till en början tjockolja. När Urucu-gasledningen blir klar kommer kraftverket att drivas med gas. Wärtsilä valdes till leverantör av anläggningen tack vare konkurrenskraftiga kostnader under anläggningens hela livscykel och flerbränslemöjligheten. Wärtsilä förhandlar också om ett långsiktigt drifts- och underhållsavtal med kunden.

Ytterligare information: Informationsdirektör Eeva Kainulainen, tel +358 10 7095 235

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder sina kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverks- lösningar samt därtill hörande produkter och tjänster.  Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 12 000 professionella medarbetare i mer än 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä