Wärtsilä fortsätter investera i 100 % förnybar energi genom att bidra med startkapital till Soletair Power Oy

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
15 april 2019 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä bidrar med 500 000 euro i startkapital till Soletair Power Oy, ett finskt start-up företag som påverkar inom Power-to-X-teknologin. Soletair Power Oy har utvecklat ett unikt koncept för att förbättra luftkvaliteten i byggnader genom att fånga in koldioxid (CO2) och omvandla det till syntetiskt förnybart bränsle. Soletair Powers koncept är ett viktigt steg mot koldioxidneutralitet och stödjer Wärtsiläs strategi att leda energisektorns omvandling mot en 100 % förnybar energi framtid.

”Wärtsilä kan, tack vare vår roll som energisystemintegratör förstå, utforma, optimera, bygga och underhålla komplexa energisystem så att våra kunder kan skapa hållbar energi för framtiden. För att uppnå detta vill vi bilda strategiska samarbeten, vara innovativa tillsammans med startupföretag och aktivt rekrytera ny talang som stärker och stödjer vår expertis inom nya affärsområden. Vår finansiering av Soletair Power Oy är ett konkret exempel på detta och det tar oss ett steg närmare en hundraprocentigt förnybar värld”, säger Matti Rautkivi, direktör för strategi och affärsutveckling på Wärtsilä Energy Business.

Medan väte kan produceras från förnybara energikällor, fångar Soletair Powers koncept in CO2 ur luften och förenar det med hjälp av syntes till kolväten, som är lämpliga för syntetiskt förnybart bränsle. Wärtsilä ser ett stort värde i Soletair Powers koncept och kommer erbjuda globalt stöd av utvecklingen och kommersialiseringen av teknologin.

”Soletair Powers innovation utgör ett viktigt steg mot en hållbar framtid. Det är spännande att samarbeta med Wärtsilä, en global teknologiledare och innovatör, och tillsammans introducera denna lösning till marknaden”, tillägger Soletair Power Oys nyligen utnämnda verkställande direktör, Petri Laakso.

Wärtsiläs vision om smart energi baserar sig på att skapa en hållbar och lönsam framtid för energiindustrin. För att uppnå detta måste förnybar generering maximeras, och detta möjliggörs genom att integrera flexibla tillgångar som genererar energi tillsammans med intermittenta förnybara energikällor. I en värld med hundraprocentig förnybarhet kommer största delen av den producerade energin från sol- och vindkraft. För att säkerställa systemets tillförlitlighet är flexibiliteten nödvändigt. Denna flexibilitet kan förses med flexibla gastillgångar, som använder syntetiska förnybara bränslen, utökad användning av energiförvaringsteknologi och optimering av befintliga anläggningars livscykel.

Bildtext: Anja Frada, Vice President för affärsutveckling och ekonomi , Wärtsilä Energy Business och Ari Piispanen, aktieägare, Soletair Power Oy, skrev under kontrakter för startkapital den 12 April 2019.  

Mer information om Soletair Power Oy på engelska finns på:
www.soletairpower.fi

Tidigare publicerat:
Wärtsilä söker efter nystartade företag med Power-to-X-teknik för deltagande i SparkUp-utmaningen

Konceptet Wärtsilä SparkUp Challenge handlar om att hitta nystartade företag och tillväxtföretag med innovationer och affärsidéer som går i linje med Wärtsiläs visioner om Amart Energi och Smart Marine och omvandla dessa innovationer och idéer till samarbeten och samverkansprojekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matti Rautkivi
Direktör för strategi och affärsutveckling
Wärtsilä Energy Business
Tel: +358 40 480 37 43
matti.rautkivi@wartsila.com

Mirja-Maija Santala
Marknadsförings- och kommunikationschef
Wärtsilä Energy Business
Tel: +358 400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com 

Wärtsilä Energy Business i korthet
Wärtsilä Energy Business leder omvandlingen mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi. Som energisystemintegratörer har vi kunskap om, designar, bygger och servar optimala energisystem för kommande generationer. Wärtsiläs lösningar ger den flexibilitet som behövs för att integrera förnybara energikällor och säkra energisystemens tillförlitlighet. Vårt sortiment omfattar flexibla motorbaserade kraftverk, inklusive lösningar med flytande gas, hybridsolkraftverk, system for energihantering samt energilagringssystem och integrationslösningar. Under hela livscykeln för våra kunders installationer stödjer vi dem med tjänster som ger ökad effektivitet och garanterad prestanda. Wärtsilä har 70 GW installerad kraftverkskapacitet i 177 länder runtom i världen.
www.wartsila.com/energy  

Alla Wärtsilä meddelanden finns tillgängliga på https://www.wartsila.com/media/news-releases och på https://news.cision.com/wartsila-corporation där även bilderna kan laddas ned

© 2020 Wärtsilä