John Crane-Lips övergår i Wärtsiläs ägo

Wartsila Corporation,
  • Börsmeddelande
15 april 2002 kl 03:01 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 15.4.2002 kl. 17.15

John Crane Lips som är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg övergår i Wärtsiläs ägo per 15.4.2002. Engelska Smiths Group och Wärtsilä undertecknade ett avtal om affären i slutet av januari 2002. Enligt myndighetsutredningarna finns det inga hinder för köpet. Köpeskillingen uppgår till 215 milj. pund (cirka 350 milj. euro). 

Förvärvet är ett led i Wärtsiläs strategi att vara marknadsledande inom kompletta kraftsystem för fartyg. Bolaget kommer att ingå i Wärtsiläs Marindivision och heta Wärtsilä Propulsion.

Till verkställande direktör för Wärtsilä Propulsion har utsetts ekon.mag. Christoph Vitzthum som för närvarande är ekonomi- och finansdirektör vid Marindivisionen.

Tilläggsuppgifter:
Mikael Mäkinen, direktör, Wärtsilä Marin, tfn. 040 5882 226
Christoph Vitzthum, verkställande direktör, Wärtsilä Propulsion, tfn. 040 7544 365.


 

© 2020 Wärtsilä