Wärtsilä bygger en ny produktionsanläggning i Brasilien

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
15 mars 2013 kl 13:15 E. Europe Standard Time

Wärtsilä kommer att bygga en ny produktionsanläggning i Brasilien för att möta den växande efterfrågan framför allt i offshore-sektorn. Wärtsilä investerar ungefär 20 miljoner euro i den nya anläggningen.

I den nya fabriken kommer man att montera och testa Wärtsiläs generatoraggregat och propellrar. Inledningsvis skall produktionen fokusera på medelstora medelvarviga generatoraggregat och styrpropellrar. Vid behov kan produktportföljen flexibelt utvidgas för att möta efterfrågan på marknaden.

“Wärtsiläs globala strategi är att vara nära kunden. Vår position stärks nu ytterligare för att möta efterfrågan på Wärtsiläs kraftlösningar och för att möta kraven på lokal produktion i Brasilien”, säger Wärtsiläs koncernchef Björn Rosengren.

Den nya produktionsanläggningen byggs cirka 300 kilometer norr om Rio de Janeiro i Açu Superport Industrial Complex. Byggandet av anläggningen på 4000 kvadratmeter med egen kaj börjar i april 2013 och anläggningen beräknas vara i drift före mitten av 2014. Den nya anläggningen kommer att sysselsätta cirka 100 personer. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hellberg
Direktör, PowerTech
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn. +358 10 709 5280
lars.hellberg@wartsila.com

Jaakko Eskola
Direktör, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn. +358 10 709 5634
jaakko.eskola@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn. +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com  
 

© 2020 Wärtsilä