Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2001 och 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
15 mars 2007 kl 14:45 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt Wärtsiläs optionsprogram 2001 började 1.4.2003. Under perioden 1.12.2006-6.3.2007 konverterades enligt optionsvillkoren 72.770 optioner till 109.155 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 382.042,50 euro.

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 1.12.2006-6.3.2007 konverterades enligt optionsvillkoren 26.060 optioner till 39.090 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 136.815,00 euro.

Företagets aktiekapital ökar med sammanlagt 518.857,50 euro. Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 334.959.089,50 euro och antalet aktier 95.702.597 varav 23.579.587 A-aktier och 72.123.010 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

Under teckningstiden har sammanlagt 3.151.980 optionsrätter konverterats  till aktier på basis av optionsprogrammen 2001 och 2002, vilket motsvarar 3,4% av aktiestocken. Totalt 298.020 optionsrätter har ännu inte konverterats, vilket motsvarar 0,3% av aktiestocken.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä