Orderingången ökade med 40 % i januari-februari jämfört med motsvarande period året innan; oförändrat lönsamhetsestimat

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
15 mars 2006 kl 15:30 E. Europe Standard Time

Koncernchef Ole Johanssons översikt på ordinarie bolagsstämman:
Orderingången ökade med 40 % i januari-februari jämfört med motsvarande period året innan; oförändrat lönsamhetsestimat för innevarande år

På Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma, som börjar i dag 15.3.2006 kl. 16.00, beskriver koncernchef Ole Johansson i sin översikt utvecklingen under de två första månaderna år 2006 på följande sätt:

”På både fartygs- och kraftverksmarknaden har efterfrågan under de första månaderna innevarande år fortsättningsvis varit positiv, och den ser ut att fortsätta i för Wärtsilä gynnsamma tecken åtminstone under det första halvåret. Den totala orderingången för januari-februari var 645 miljoner euro, vilket är över 40 % procent mer än för motsvarande period föregående år. Orderstocken i slutet av februari överstiger 3 miljarder euro.”

Det i samband med bokslutet publicerade lönsamhetsestimatet för hela 2006 är oförändrat. I sin översikt konstaterar Johansson:

”Tack vare tillväxten inom serviceverksamheten och den goda orderstocken förväntas omsättningen öka med till och med 20 procent under innevarande år. Lönsamhetsnivån som uppnåddes år 2005 bevaras. I det här sammanhanget är det ändå bra att påpeka att Wärtsiläs lönsamhet varierar betydligt mellan kvartalen. Så kommer det också att vara år 2006. Liksom förra året kommer det första kvartalet antagligen igen att vara det klart svagaste och det sista det bästa.

Omsättningen förväntas öka också år 2007.

Wärtsilä är välförberett att ta hand om den rekordhöga orderstocken och tack vare sin nya struktur även bemöta eventuella nedgångar i konjunkturerna.”

© 2020 Wärtsilä