Konstituerande möte för Wärtsiläs styrelse

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
15 mars 2006 kl 20:15 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse konstituerade sig efter ordinarie bolagsstämman 15.3.2006. Till ordförande valdes Antti Lagerroos och till vice ordförande Göran J. Ehrnrooth. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisionskommitté, en utnämningskommitté och en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig följande medlemmar till kommittéerna:

Revisionskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Heikki Allonen, Risto Hautamäki och Matti Vuoria.

Utnämningskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Göran J. Ehrnrooth och Matti Vuoria.

Premieringskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Heikki Allonen och Jaakko Iloniemi.

© 2020 Wärtsilä