Wärtsiläs omsättning ökade i början av 2004, resultatet svagare än ifjol

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
15 mars 2004 kl 16:45 E. Europe Standard Time

Koncernchef Ole Johansson på bolagsstämman:
Wärtsiläs omsättning ökade i början av 2004, resultatet svagare än ifjol

”Wärtsiläs omsättning i januari-februari ökade något från motsvarande period ifjol. Antalet Ship Power-order är på fjolårsnivå. Orderingången för kraftverk var lägre än ifjol. Samarbetsförhandlingarna i Åbo och Mulhouse om att lägga ner produktionen har inverkat på produktionen så att rörelseresultatet för Power-affärsområdena under första kvartalet förväntas bli klart sämre än under motsvarande period ifjol”, sade koncernchef Ole Johansson i sin översikt på bolagsstämman. 

Lönsamhetsestimatet för helåret 2004 förblir oförändrat. Wärtsiläs operativa lönsamhet förbättras något. Kapacitetsanpassningarna kommer att förbättra resultatet under år 2005. Power-affärsområdenas rörelsevinstmål på 7-8% uppnås före utgången av år 2005.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ekonomi- och finansdirektör Raimo Lind, telefon 010 709 5640 eller informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235.

 

© 2020 Wärtsilä