Utnämningar inom Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
15 februari 2005 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Dipl. ing. Magnus Miemois har utnämnts fr.o.m. 1.1.2005 till direktör för Ship Powers fyrtaktsmotoraffärsområde.

Miemois rapporterar till Mikael Mäkinen, vice verkställande direktör, direktör för Ship Power.

EM John Nyfors har utnämnts fr.o.m. 1.1.2005 till direktör för Finlands Ship Power -enhet. Han ansvarar för administrativa ärenden och verkar också som direktör för Project Execution -verksamheten inom Ship Powers fyrtaktsmotoraffärsområde.

Nyfors rapporterar operativt till Magnus Miemois och administrativt till Wärtsilä Finland Oy:s VD Heikki Miilumäki.

© 2020 Wärtsilä