Wärtsilä köper affärsverksamheten för motorreparationer av Metalock Singapore Ltd

Wartsila Corporation,
  • Börsmeddelande
15 januari 2002 kl 02:01 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 15.2.2002 kl. 11.00

Wärtsilä köper Metalock Singapore Ltd:s affärsverksamhet för reparationer och underhåll av marinmotorer. Förutom själva affärsverksamheten omfattar affären även en serviceverkstad. Värdet av affären är ca 5,4 milj. euro. Omsättningen för nyförvärvet uppgår till 8,8 miljoner euro och antalet anställda till 87.

"Detta förvärv förstärker ytterligare Wärtsiläs position som leverantör av kompletta servicetjänster. Vi har möjlighet att öka våra marknadsandelar särskilt inom service av lågvarviga motorer", konstaterar Tage Blomberg, direktör för Servicedivisionen.

Den nya enheten fokuserar på reparation av marinmotorer med speciell inriktning på lågvarviga motorer. Serviceverkstaden ligger i Singapore. "Nu kan vi även erbjuda våra kunder reparations- och underhållstjänster i Sydostasien. Vi har inte tidigare haft en dylik verksamhet", berättar Jukka Murtoaro, VD för Wärtsilä Singapore.

Den förvärvade verksamheten kommer att heta Ciserv och den koncentrerar sig på reparationsverksamhet, medan Wärtsilä Singapore tillhandahåller övriga servicetjänster för marinmotor- och kraftverkskunder.

Affären kommer att bekräftas under årets första månader efter att Metalocks aktieägare och olika myndigheter gett sitt godkännande.

Metalockkoncernens centrala verksamhetsområden är reparation och underhåll av utrustning för marinmotorer och oljefält samt fjärrstyrd undervattensutrustning. Bolaget är börsnoterat i Singapore.

Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt av tillhörande service. Till koncernen hör dessutom en nordisk tillverkare av specialstål Imatra Steel samt ett betydande innehav som stöder utvecklingen av kärnverksamheten.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tage Blomberg, direktör, Servicedivisionen, Wärtsilä Oyj Abp, telefon +358 10 709 2425

Jukka Murtoaro, VD, Wärtsilä Singapore Pte Ltd, telefon +65 267 4300

Mr K.K. Kuah, Executive Chairman, Metalock (Singapore) Ltd., telefon +65 7777 651.

 

© 2020 Wärtsilä