Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
14 december 2007 kl 13:00 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 24.10. – 30.11.2007 konverterades enligt optionsvillkoren 18.000 optioner till 27.000 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 94.500,00 euro.

Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 335.893.463,50 euro och antalet aktier 95.969.561 varav 23.579.587 A-aktier och 72.389.974 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

Under teckningstiden har sammanlagt 3.418.944 optionsrätter konverterats till aktier på basis av optionsprogrammen 2001 och 2002, vilket motsvarar 3,7% av aktiestocken. Totalt är 31.056 aktier ännu otecknade.

 

© 2020 Wärtsilä