Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2001 och 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
14 december 2006 kl 09:30 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt Wärtsiläs optionsprogram 2001 började 1.4.2003. Under perioden 29. – 30.11.2006 konverterades enligt optionsvillkoren 449.600 optioner till 674.400 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 2.360.400,00 euro.

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 29. – 30.11.2006 konverterades enligt optionsvillkoren 146.150 optioner till 219.225 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 767.287,50 euro.

Företagets aktiekapital ökar med sammanlagt 3.127.687,50 euro. Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 334.440.232,00 euro och antalet aktier 95.554.352 varav 23.579.587 A-aktier och 71.974.765 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä