Wärtsiläs flerbränslemotorer framgångsrika på den växande LNG-fartygsmarknaden

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
14 december 2004 kl 13:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä levererar fyra flerbränslemotorer för transport av flytande naturgas till franska Alstom Chantiers de l’Atlantique. Fartyget byggs för japanska Nippon Yusen Kaishas (NYK) och Gaz de Frances samföretag. Fartyget färdigställs i slutet av 2006. Motorleveranserna sker från Wärtsiläs fabrik i Trieste, Italien i oktober 2005.

”Både Wärtsilä och Alstom Chantiers de l’Atlantique har under de senaste åren aktivt marknadsfört en elektronisk flerbränslelösning till LNG-fartyg. De senaste beställningarna som vi har erhållit visar att lösningen slagit igenom”, berättar Mikael Mäkinen, direktör för affärsområdet Ship Power. ”Wärtsilä har hittills sålt totalt 28 Wärtsilä 50DF-flerbränslemotorer till LNG-fartyg. Tidigare i år fick vi också från koreanska Hyundai Heavy Industries Co. Ltd en order på sexton flerbränslemotorer till BP Shippings fyra LNG-fartyg. I ordern ingick dessutom en option om att leverera motsvarande mängd motorer i framtiden.”

Förutom LNG-fartyg har Wärtsilä sålt flerbränslemotorer bland annat till fartyg i offshore-branschen och markbaserade kraftverk.

För ytterligare information vänligen kontakta: informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235

Detta pressmeddelande finns i två versioner, och detta är den kortare av dem. Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information. Meddelandena finns att läsa på vår webbsida www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä