Wärtsilä fick sitt första drifts- och underhållsavtal för kolkraftverk

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
14 december 2004 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har i Indien ingått sitt första drifts- och underhållsavtal (O&M-avtal, Operation and Maintenance agreement) för ett kolkraftverk. Kunden är en ledande cementtillverkare i Indien och avtalet gäller ett koldrivet 15 MW:s ångturbinkraftverk. Detta avtal innebär ett betydande framsteg för Wärtsilä i att utvidga drifts- och underhållsavtalen utanför gas- och oljedrivna kraftverk.

Wärtsilä ingick sitt första drifts- och underhållsavtal i Indien år 1998 och för närvarande omfattar avtalen 62 olje- eller gasdrivna kraftverk med en sammanlagd effekt på 652 MW.

Totalt har Wärtsilä för närvarande drifts- och underhållsavtal med ca 150 kraftverk runt om i världen och deras sammanlagda effekt uppgår till ca 2600 MW.

För ytterligare information vänligen kontakta: informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235

 

© 2019 Wärtsilä