Wärtsiläs och Metsos samföretag fick godkännande av konkurrensmyndigheterna – samföretaget får namnet MW Power Oy

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
14 november 2008 kl 13:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä och Metso har erhållit de nödvändiga myndighetsgodkännandena av Europeiska kommissionen för att genomföra samföretaget som förenar Metsos Heat & Power -affärsverksamhet med Wärtsiläs Biopower-verksamhet. Transaktionen slutförs 1.1.2009 enligt avtalet mellan Wärtsilä och Metso.

Samföretaget kommer att heta MW Power Oy. Jorma Lehtoviita, för närvarande direktör för Metsos Heat & Power -affärsverksamhet, har utnämnts till verkställande direktör. Ilkka Heikkilä, för närvarande verkställande direktör för Wärtsilä Biopower Oy, har utnämnts till direktör för ekonomi och administration.

”Nu när vi har erhållit godkännandena, kan vi börja planera integrationen. De långsiktiga marknadsutsikterna är goda”, säger Jorma Lehtoviita, direktör för Metsos Heat & Power -affärsverksamhet.

Metso kommer att äga 60 % och Wärtsilä 40 % av MW Power Oy. Företagets sammanlagda pro forma omsättning beräknas uppgå till cirka 130 miljoner euro år 2008. De två företagens teknologiutbud kompletterar varandra. Metsos teknologi för fluidbäddförbränning och Wärtsiläs rostpanneteknologi erbjuder lösningar för ett stort antal bränslen i kraft- och värmeanläggningar.

Wärtsilä och Metso meddelade i september 2008 om att man tecknat ett avtal för att grunda ett samföretag. Samföretaget blir en av de ledande europeiska leverantörerna av medelstora och små kraft- och värmeanläggningar med inriktning på förnybara bränslelösningar.

Metsos Heat & Power -affärsenhet består av Noviter Oy och VEÅ AB, båda dotterbolag till Metso Power. Affärsenheten har cirka 100 anställda i Skandinavien, de baltiska länderna och Ryssland. Metso Power planerar och tillverkar kraftproduktions- och kemikalieåtervinningssystem både åt kraftbolag och massa- och pappersindustrin globalt.

Wärtsilä Biopower, som är en del av Wärtsilä Power Plants, tillverkar och levererar biobränsledrivna kombikraftverk och värmeverk. Företaget har cirka 100 anställda i Finland. Samföretaget inverkar inte på Wärtsiläs affärsverksamhet inom motordrivna kraftverk, som fortsätter erbjuda ett brett sortiment av flexibla kraftlösningar som baserar sig på flerbränsleteknik.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Caj Malmsten
Ekonomi- och finansdirektör
Wärtsilä Power Plants
Tel: +358 40 733 2978
caj.malmsten@wartsila.com

Ilkka Heikkilä
Verkställande direktör
Wärtsilä Biopower Oy
Tel: +358 40 820 9186
Ilkka.heikkila@wartsila.com

 

Investerarinformation:

Joséphine Mickwitz
Direktör, Investor Relations
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 400 784 889
Josephine.mickwitz@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 18 000 proffs i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors.
www.wartsila.com

 

Metso i korthet
Metso är en internationell teknologikoncern vars omsättning år 2007 uppgick till över 6 miljarder euro. Metsos över 27 000 medarbetare i omkring 50 länder betjänar kunder i massa- och pappersindustrin, berg- och mineralbearbetningsindustrin, energiindustrin samt i andra utvalda industribranscher. www.metso.com

 

© 2020 Wärtsilä