Wärtsilä fick ytterligare beställning på Sulzer RT-flexmotorer

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
14 oktober 2002 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har fått en beställning på två marinmotorer av typen RT-flex med bränsleinsprutning enligt common rail-systemet. Den här typen av motor bidrar till minskade avgasutsläpp utan synlig rökutveckling, lägre bränsleförbrukning och bättre manövreringsmöjligheter.

Motorerna installeras i två torrlastfartyg som byggs på varvet Shanghai Shipyard i China för det kinesisk-polska företaget Chinese-Polish Joint Stock Shipping Co (Chipolbrok). Samma kund beställde två likadana motorer för ett år sedan i oktober 2001. Motorerna byggs på licens av Hyundai Heavy Industries Co Ltd i Korea.

Båda fartygen utrustas även med tre Wärtsilä 20 hjälpmotorer, vilka byggs på Wärtsiläs fabrik i Vasa.

Chipolbroks krav på ekonomisk drift och att uppfylla högsta möjliga miljöstandarder avgjorde valet av RT-flexteknologin.

Wärtsilä har nu åtta Sulzer RT-flexmotorer i drift eller i beställning. Den första motorn är installerad i lastfartyget Gypsum Centennial, som togs i bruk i september 2001. Erfarenheten av den här motorn har varit mycket god.

Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantor av kraftverk for decentraliserad energiproduktion samt av tillhörande service. Till koncernen hör dessutom Imatra Steel, som är en nordisk tillverkare av specialstål. Ett betydande aktieinnehav stöder utvecklingen av kärnverksamheten.

Tilläggsinformation: Eeva Kainulainen, informationsdirektör, Wärtsilä Oyj Abp, 010 709 5235.

Detta pressmeddelande finns i två versioner, och detta är den kortare av dem. Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information och finns att läsa på vår hemsida: www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä