Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock, Inc. har ökat sitt innehav i Wärtsilä

  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
14 september 2015 kl 10:45 E. Europe Standard Time
BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget 10.9.2015 köpt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet nu överstiger en tjugondedel (1/20). Efter aktieförvärvet äger BlackRock, Inc. 10.019.838 aktier, vilket motsvarar 5,08% av Wärtsiläs aktier och röster.
© 2020 Wärtsilä