Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2001 och 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
14 september 2006 kl 12:30 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt Wärtsiläs optionsprogram 2001 började 1.4.2003. Under perioden 27.7.2006 – 7.9.2006 konverterades enligt optionsvillkoren 2.500 optioner till 3.750 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 13.125,00 euro.

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 27.7.2006 – 7.9.2006 konverterades enligt optionsvillkoren 12.300 optioner till 18.450 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 64.575,00 euro.

Företagets aktiekapital ökar med sammanlagt 77.700,00 euro. Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 331.199.018,50 euro och antalet aktier 94.628.291 varav 23.579.587 A-aktier och 71.048.704 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä