Wärtsilä leder vägen mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
14 juni 2018 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä leder energibranschens omvandling mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi. Wärtsilä presenterar sin vision för energimarknaden och en uppmaning till handling eftersom de tekniker som krävs för att uppnå visionen redan finns tillgängliga. Energisektorn förändras för alla intressenter och Wärtsilä utnyttjar koncernens omfattande kunnande för att leda denna förändring.

Behovet av att maximera förnybar energigenerering är centralt för att kunna skapa en hållbar och lönsam framtid för branschen. Det möjliggörs genom flexibla lösningar. I en värld av fullständigt förnybar energi kommer merparten av all energi att utvinnas med hjälp av sol- och vindenergi. Den nödvändiga driftmässiga flexibiliteten kommer att möjliggöras av flexibla kraftverk som drivs med syntetiska förnybara bränslen, en ökad användning av energilagring och optimering av livscykeln för befintliga installationer.  

Som energisystemintegratör har Wärtsilä förståelse för de olika teknikerna i framtidens energisystem. Genom att kombinera olika tekniker kan vi skapa en väg mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi. Redan i dag utgör förnybar energi, framförallt i form av sol- och vindenergi, huvuddelen av den energi som genereras på ett antal marknader och driver på paradigmskiftet inom energimarknaden. I takt med att prisvärd förnybar energi fortsätter ersätta befintliga och mindre flexibla källor för energigenerering skapas en växande marknad för flexibel generering och lösningar för lagring av energi. Wärtsilä erbjuder även livscykeltjänster som stöder kunderna i energi marknadens omvandling.

”Förändringstakten varierar tydligt mellan olika marknader, men ökar snabbt i stort. Vi har redan nått den första milstolpen på vägen mot att vår vision ska bli verklighet. I många regioner är förnybara energikällor redan i dag konkurrenskraftiga utan några subventioner. Nästa milstolpe kommer att uppnås den dag förnybar energi börjar ersätta inflexibel termisk kapacitet över hela världen. Det blir den avgörande punkten som, med stöd av minskade kostnader för energilagring, gör förnybara energikällor till den nya basenergin”, förklarar Javier Cavada, direktör för Wärtsilä Energy Solutions.

Wärtsilä är starkt engagerad i att möjliggöra hållbara samhällen med smart teknologi och befinner sig i centrum av framtidens energisystem. Företagets flexibla lösningar för energiproduktion möjliggör den nödvändiga driftmässiga flexibiliteten redan i dag och kommer att spela en nyckelroll inom framtiden för hundraprocentigt förnybara energisystem. Wärtsiläs motorlösningar kan redan i dag drivas med olika gaser och flytande bränslen, och möjligheterna att utveckla motorer för både syntetiska och traditionella biobränslen undersöks.

”Den befintliga termiska kapaciteten saktar i dag ned övergången till förnybar energi på många platser. Vi på Wärtsilä använder avancerade modeller för energisystem för att hjälpa våra kunder förstå möjligheterna hos prisvärd förnybar energi och de effekter den har på deras energisystem. Investeringar i förnybar energi, i kombination med flexibilitet, kommer att utgöra den vinnande globala portföljen för våra kunder”, kommenterar Matti Rautkivi, direktör för försäljning och marknadsföring vid Wärtsilä Energy Solutions.

”Wärtsiläs omfattande produktportfölj, som innehåller motordrivna kraftverk, LNG-lösningar, förnybar energi, energilagring och integration, livscykeloptimering och nya tekniker som omvandlar kraft till gas, är uppbyggd runt behovet att tillhandahålla den flexibilitet och tillförlitlighet som krävs i den föränderliga energivärlden. Vi ger våra kunder stöd under installationens hela livscykel genom att förbättra dess effektivitet samt bidra till nya affärsmodeller. Vi erbjuder långsiktiga serviceavtal med prestandagarantier för att hjälpa kunderna nå sina affärsmål” säger Pierpaolo Barbone, direktör för Wärtsilä Services.

https://www.wartsila.com/energy

För mer information, kontakta: 

Javier Cavada
Direktör
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: +358 50 439 3952
javier.cavada@wartsila.com

Matti Rautkivi
Direktör, försäljning och marknadsföring
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: + 358 40 480 37 43
matti.rautkivi@wartsila.com

Wärtsilä Energy Solutions i korthet
Wärtsilä Energy Solutions är en ledande global energisystemintegratör som erbjuder en rad miljövänliga lösningar. Bland våra lösningar finns ultraflexibla kraftverk med interna förbränningsmotorer, energilagring och integreringslösningar samt LNG-terminaler och distributionssystem. Wärtsiläs flexibla och effektiva lösningar ger kunderna ett stort mervärde och möjliggör en övergång till ett mer hållbart och modernt energisystem. I slutet av 2017 hade Wärtsilä 67 gigawatt installerad kraftverkskapacitet i 177 länder över hela världen.
www.smartpowergeneration.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä