Wärtsiläs och Hyundai Heavy Industries samföretag fick tillstånd av EU:s konkurrensmyndigheter

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
14 juni 2007 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs och Hyundai Heavy Industries Co. Ltd:s (HHI) samföretag har fått tillstånd av EU-kommissionens konkurrensmyndigheter.

Wärtsilä och Hyundai Heavy Industries Co. Ltd undertecknade i januari 2007 ett avtal om att grunda ett 50/50-ägt företag i Korea. Samföretaget tillverkar Wärtsilä 50DF flerbränslemotorer för LNG-tankers (LNG = kondenserad naturgas) som är avsedda för skeppsbyggnadsmarknaderna i Korea, Japan, Kina och Taiwan. Fabriken fokuserar på montering och testkörning av motorer. Den första motorn kommer att färdigställas under andra halvåret 2008. Fabrikens produktionskapacitet är ca hundra motorer per år.

Bolaget kommer att få namnet Wärtsilä-Hyundai Engine Company Ltd.

Alla nödvändiga tillstånd som krävs för att inleda verksamheten har nu erhållits.

För ytterligare information vänligen kontakta: informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä