Fiskars innehav i Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
14 juni 2005 kl 15:30 E. Europe Standard Time

Fiskars Oyj Abp har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget har sålt 4 miljoner st. Wärtsilä B-aktier. Före försäljningen innehade Fiskars 7.482.300 st. Wärtsilä A-aktier och 11.165 800 st. B-aktier, vilket motsvarade  28,2% av Wärtsiläs röstetal och 20,1% av samtliga aktier.

Efter försäljningen innehar Fiskars 7.482.300 st. Wärtsilä A aktier och 7.165.800  st. B-aktier. Detta motsvarar 26,9% av röstetalet i Wärtsilä och 15,8% av samtliga aktier.

 

© 2020 Wärtsilä