Wärtsiläs 32-motor har redan tillverkats i 6000 exemplar – en framgångshistoria utan like

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
14 april 2009 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs 32-motor nådde i mars en viktig milstolpe när den i ordningen sextusende kraftkällan blev klar för leverans i fabriken i Vasa. Den populära motorn, som har låga utsläpp, hög verkningsgrad och använder flera olika typer av bränslen, har tack vare produktutveckling försvarat sin ställning som spetsprodukt. Nya kunder hittas för motorn kontinuerligt både inom sjöfarten och energisektorn globalt. Vidare är de flesta av de motorer som tillverkades för 30 år sedan fortfarande i bruk.

I mars skrevs ett litet kapitel finsk industrihistoria på Wärtsiläs fabrik i Vasa när den i ordningen sextusende Wärtsilä 32-motorn startade sin resa mot ett kraftverksbygge i Brasilien. Motorn, med en effekt på 9000 kW, kommer att bli en del av ett lokalt baskraftverk som täcker ortens energibehov.

Fastän Wärtsilä 32-motorn, som gett Wärtsilä världsrenommé, representerar den senaste teknologin på området, går den här produktens rötter tillbaka nästan 40 år i tiden.

Utvecklingen av Vasa 32-motorn började redan på 1970-talet under den rådande oljekrisen. Målet var att ta fram en bränslesnålare fartygsmotor än tidigare, som kunde användas både som huvud- och hjälpmotor, och som kunde gå på tung brännolja förutom den traditionella dieseloljan. Detta erbjöd möjligheten att överge det dyrbara, dubbla bränslesystemet som användes tidigare och rederierna sparade pengar genom billigare bränsle.

Gemensamt kraftprov

De första Vasa 32-affärerna gjordes upp 1979 med ett norskt rederi som köpte vasamotorn som hjälpaggregat till ett lastfartyg. Den första huvudmotorbeställningen kom också från Norge vid samma tid. Det egentliga genombrottet kom på 1980-talet när motorns försäljningssiffror fördubblades så gott som varje år.

”Produktutveckling, produktion, försäljning och service jobbade hårt tillsammans för att nå framgång”, minns försäljningsdirektör Sten-Erik Häggman på Ship Power.

Från havet till landbacken

Inom produktutvecklingen satsade Wärtsiläs ingenjörer på olika storleks- och effektvarianter och fortsatt förbättrad bränsleekonomi. Arbetet ledde till ett rekordstort antal patenter, vilket bidrog till att trygga bolagets och dess produkts teknologiförsprång gentemot konkurrenterna.

I mitten av 1990-talet ändrades motorns namn till det mer internationellt gångbara Wärtsilä 32. Förutom inom sjöfarten hittade man nya kunder speciellt inom offshore och så småningom också inom energiproduktion. På det senare området kom de första öppningarna från Indien, men motorn har också sålts i Europa samt Nord- och Sydamerika.

”Inom produktutvecklingen av Wärtsilä 32 har man alltid sett tillräckligt långt framåt, samtidigt som man kunnat uppfylla kundernas behov och erbjuda innovativa lösningar”, säger Häggman.

Verkningsgraden är viktig

Framtiden för Wärtsilä 32 ser också ljus ut enligt direktör Kenneth Rönnbäck vid Vasa leveransenhet. Motorns verkningsgrad har kontinuerligt förbättrats, vilket har lett till en miskning i bränsleförbrukning och emissioner.

Dessutom har bränslealternativen ökat från den traditionella brännoljan och dieseloljan till naturgas och nya biobränslen. Produktutvecklingen fortsätter mycket intensivt på det här området.

”Den allra viktigaste faktorn har i alla fall varit pålitligheten. Motorer som levererades för 30 år sedan är fortfarande i bruk fast de kan ha upp till 200 000 driftstimmar bakom sig”, säger Rönnbäck.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Kytölä
Verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
Tel. +358 40 500 2936
juha.kytola@wartsila.com

Sten-Erik Häggman
Försäljningsdirektör
Ship Power/Försäljning och marknadsföring Wärtsilä Finland Oy
Tel. +358 40 5010 648
sten-erik.haggman@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med närmare 19 000 proffs i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors i Finland.
www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä