Wärtsilä levererar biokraftvärmeverk till Kinna i Sverige

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
14 april 2004 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Biopower Oy har blivit utvald som huvudleverantör för ett biokraftverk till Marks Värme AB, ett kommunalt bolag beläget ca sex mil från Göteborg. Bolaget producerar främst fjärrvärme, och det nya kraftverket planeras att tas i drift under första kvartalet år 2005.

“Beställningen är för oss en viktig milstolpe på den svenska marknaden, där elcertifikaten premierar elproduktion med förnyelsebara bränslen såsom flis, bark och sågspån,” säger Tord Johnsson, kraftverkschef, Wärtsilä Sweden AB. ”Efter denna framgång har vi höga förväntningar på att få nya beställningar på liknande biokraftverk”.

“Vi hade ett antal anbudsgivare för projektet och valde efter noggrann utvärdering Wärtsilä Biopower’s kraftverkkoncept med kombinerad värme- och elproduktion. Detta kraftverkskoncept ger oss klart bättre lönsamhet än vad som varit möjligt med en investering för enbart ett värmeverk. Dessutom ger ett BioPower kraftvärmeverk oss ökade expansionsmöjligheter på värmeleveranssidan, och bidrar också till att kraftigt minska vår oljeanvändning.  Samtidigt bidrar kraftverket till en ”grön” elproduktion i enlighet med kommunens verksamhetsprinciper för hållbar utveckling”, säger Bengt-Allan Frost, verkställande direktör, Marks Värme AB.

Wärtsilä kommer att bygga BioPower kraftvärmeverket brevid Assbergsverket i Skene. Tillsammans med det redan existerande värmeverket kommer dessa att producera fjärrvärme åt cirka 800 kunder. El-produktionen kommer att motsvara det totala behovet av hushållsel för 2500 villor.
Det nya kraftverket kommer att producera 3,5 MWel och 16 MWvärme. Värt att notera är att kraftvärmeverket även kommer att leverera ånga till närbelägna industrier. Som bränsle kommer biokraftverket att använda biprodukter från sågverksindustrin – främst bark och sågspån.

Marks Värme AB som är ett helägt kommunalt bolag med en omsättning 2003 på 39 miljoner SEK, bildades den 1 augusti 1996 och bedriver fjärrvärmeverksamhet inom Marks kommun.

Från starten övertog bolaget Snickarens panncentral och därtill hörande fjärrvärmenät från kommunen. Därefter har bolaget under de senaste åren investerat i två fjärrvärmeverk -Assbergsverket etapp 1 och Fritsla panncentral – samt i ett fjärrvärmenät som år 2003 var cirka 38 kilometer. Under 2003 var den totala produktionen 92,5 GWh.

Ytterligare information:
Yvonne Rönn
Public Relations Manager, Power Plants
Wärtsilä Corporation
Tel. 010 709 1946
Fax 010 709 1942
yvonne.ronn@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä