Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Cavada, Javier

Wärtsilä Corporation,
  • Ledningens transaktioner
14 mars 2018 kl 13:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Cavada, Javier
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20180313092023_7
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-03-12
Handelsplats är inte tillämplig
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: ANNAT
Redogörelse: En vederlagsfri emission (aktiesplit) enligt vilken nya aktier emitteras vederlagsfritt till aktieägarna i förhållande till deras aktieinnehav så att man för varje gammal aktie emitterar två nya aktier.


Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 5 962 Enhetspris:  EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 5 962 Medelpris:  EUR

Ytterligare information:

Natalia Valtasaari

Direktör, Investerar- och mediarelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com 

© 2020 Wärtsilä