Wärtsilä tecknar femårigt underhållsavtal för Viking Grace

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
14 mars 2013 kl 16:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har tecknat ett femårigt underhållsavtal med det finska rederiet Viking Line. Avtalet, som trädde i kraft den 1 mars, gäller underhåll och service av den nyligen sjösatta färjan Viking Grace, den största passagerarfärjan som drivs med flytande naturgas (LNG).

Avtalet omfattar fyra Wärtsilä 50DF-flerbränslemotorer samt säkerhetsventilerna i gassystemet Wärtsilä LNGPac. Wärtsilä kommer att erbjuda ett brett utbud av tjänster inklusive underhållsplanering för motorer, servicearbete, tillståndsövervakning, reservdelsförsörjning, tekniskt stöd och verkstadstjänster. Det övergripande målet är att förlänga intervallerna mellan underhåll, optimera logistiken för reservdelsleveranser och att säkerställa optimal verkningsgrad och bränsleförbrukning och därmed sänka driftkostnaderna.

”Viking Line har en utmärkt relation med Wärtsilä, och detta har lett till ett djupt samarbete mellan de båda parterna i fastställandet av detta avtal. Underhållsavtalet tillför förutsebarhet i underhållsfrågor, och genom att förlänga underhållsintervallerna kan vi sänka driftkostnaderna och optimera verkningsgraden under livscykeln hos Viking Grace”, säger Tony Öhman, tekniske direktör för Marine Operations & Newbuilding, Viking Line Abp.

Viking Grace trafikerar på Östersjön mellan Åbo i Finland och Stockholm i Sverige. Den är konstruerad för att transportera bilar, lastbilar och lastbilssläp samt 2800 passagerare och 200 besättningsmedlemmar. Eftersom Viking Grace fungerar med LNG-drivna Wärtsilä DF-motorer kan fartyget trafikera i svavelkontrollområden (Sulphur Emissions Control Area SECA) och kommande kvävekontrollområden (Nitrogen Emissions Control Area NECA) utan begränsningar.

Tack vare Wärtsiläs flerbränsleteknik uppfyller och till och med överstiger Viking Grace IMO:s (International Maritime Organisation) och EU:s strängaste nuvarande och förväntande miljöregler för sjöfart.

Branschens mest omfattande servicenätverk

Wärtsilä Services är ett av Wärtsiläs tre affärsområden tillsammans med Ship Power och Power Plants. Wärtsilä Services erbjuder tjänster globalt för marin- och energimarknaderna och driver det mest omfattande servicenätverket inom branschen. I företagets omfattande serviceutbud ingår miljötjänster och miljölösningar, verkstadstjänster för motorer, framdrivningssystem, el- och automationssystem och pannor, samt fälttjänster och reservdelar. Uppgraderingar och konverteringar ingår också i verksamheten, liksom långsiktiga avtal för motor- och framdrivningssystem samt utbildningstjänster. Wärtsilä Services är även en föregångare när det gäller att utveckla nya servicekoncept som tillgodoser kundernas behov av optimal driftseffektivitet. Wärtsilä Services driver cirka 70 helägda verkstäder och har mer än 11000 anställda yrkesmänniskor.

Wärtsiläs pressmeddelande den 3 mars 2011: Wärtsilä får beställning på gasmotorer och utrustning till Viking Lines nya miljöanpassade passagerarfartyg

Wärtsiläs pressmeddelande den 21 mars 2011: Wärtsilä LNGPac and Compact Silencer System added to scope of supply for new Viking Line ferry

Länk till bilden

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Guldbrand
Försäljningschef
Wärtsilä Finland Oy, Services
Tfn +358 40 837 3886
peter.guldbrand@wartsila.com

Mirja-Maija Santala
Media Manager
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn +358 400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. Under 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18 900 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com  
 

© 2020 Wärtsilä