Wärtsiläs orderingång ökade med 19% i januari-februari 2007 jämfört med motsvarande period i fjol

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
14 mars 2007 kl 15:30 E. Europe Standard Time

På Wärtsiläs bolagsstämma som börjar i dag 14.3.2007 kl. 16.00 beskriver koncernchef Ole Johansson i sin översikt utvecklingen under de två första månaderna år 2007 så här:

”Efterfrågan både inom marinindustrin och på energimarknaden har som väntat varit fortsatt positiv under årets första månader. Den totala orderingången för januari-februari uppgick till 768,7 miljoner euro, över 19% mer än under motsvarande tid i fjol.”

Wärtsiläs utsikter för 2007 som publicerades i samband med bokslutet förblir oförändrade. Johansson konstaterar i sin översikt:

”Efterfrågan inom marinindustrin och på energimarknaden ser ut att förbli aktiv ur Wärtsiläs perspektiv åtminstone under första hälften av 2007. Tack vare den goda orderboken väntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 15% innevarande år. Lönsamheten överstiger 9%. Wärtsilä ser ytterligare tillväxtmöjligheter år 2008.”

www.wartsila.com
 

Bolagsstämma 2007 presentation PDF, 1Mb »

© 2020 Wärtsilä