Wärtsilä Oyj Abp:s årsredovisning för år 2011 publicerad

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
14 februari 2012 kl 13:35 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp har idag 14.2.2012 publicerat sin årsredovisning för år 2011 på adressen www.annualreport2011.wartsila.com. Den elektroniska årsredovisningen för år 2011 innehåller bolagets verksamhetsöversikt, bolagsstyrningsrapporten (Corporate Governance Statement) i sin helhet, rapporten för hållbar utveckling, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2011.

Årsredovisningen innehåller också ett årssammandrag av börsmeddelanden utgivna av Wärtsilä under år 2011. Alla Wärtsiläs meddelanden, inklusive börsmeddelanden, finns på Wärtsiläs webbsidor på adressen www.wartsila.com/sv/media/pressmeddelanden. En pdf-version av årsredovisningen finns som bilaga till detta meddelande. Årsredovisningen i sin helhet eller utvalda delar kan även skrivas ut från årsredovisningssidorna.

En engelskspråkig iPad-version av årsredovisningen publiceras i Wärtsiläs iPublication-applikation senare idag.

Wärtsilä Oyj Abp

www.annualreport2011.wartsila.com

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä