Wärtsilä levererar ett gaskraftverk på 203 MW till Texas, USA

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
14 januari 2008 kl 16:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har fått en beställning på ett gaskraftverk på 203 MW till South Texas Electric Cooperative (STEC) i Texas, USA. Värdet på avtalet är över 83 miljoner euro. Den första delen av kraftverket kommer att tas i drift i slutet av 2009, och den andra delen senast i slutet av 2010.

Kraftverket byggs i Texas cirka 80 kilometer sydväst om San Antonio och kommer att producera el till ERCOT-stamnätet. Wärtsilä levererar totalt 24 gasmotorer, katalysatorer samt annan utrustning till kraftverket. Avtalet innehåller även installering av kraftverket, ibruktagande samt skolning.

”Wärtsilä var en klar vinnare när vi jämförde olika alternativ. Wärtsiläs lösning var bäst, vad det gäller miljövänlighet, ekonomiska aspekter och flexibilitet under föränderliga marknadsförhållanden”, säger Michael Packard, direktör, STEC.

”Kraftverket kommer att producera el, som behövs som stöd för tillväxten i området. Den växande andelen av vindkraft förutsätter att det även finns kraftverk som kan garantera elnätets stabilitet”, säger Frank Donnelly, verkställande direktör, Wärtsilä i USA.

Wärtsiläs flexibla kraftverkslösningar har den högsta verkningsgraden på marknaden, och de är stabila i drift, även i varierande geografiska områden med olika förhållanden i omgivningen. Wärtsiläs kraftverk byggs upp av relativt små enheter. Deras driftkostnader är låga under hela livscykeln, och de fyller kraven på miljöbestämmelserna. Wärtsiläs kraftverk kan nå full effekt på åtta minuter och redan på två minuter nås 25% av effekten.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Eeva Kainulainen, informationsdirektör, tfn +358 10 709 5235

Wärtsilä i korthet
 
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 15 000 proffs i 150 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors.

www.wartsila.com
www.stec.org

 

© 2020 Wärtsilä