Wärtsilä deltar i utvecklingen av isgående fartyg: blir delägare i Aker Arctic Technology Inc

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
14 januari 2005 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä blir en delägare med en andel på 12,5 procent i det nygrundade bolaget Aker Arctic Technology Inc. Bolaget är Aker Finnyards dotterbolag, som inledde verksamheten i början av januari. Övriga delägare är ABB och Aker Kvaerner Engineering and Technology AS.

Aker Arctic Technology Inc fortsätter verksamheten för Masa-Yards tidigare Arktiska teknologicenter (MARC) och breddar sin verksamhet till fartygsplanering för varv, rederier och offshore-företag som är intresserade av verksamhet i isbelagda vattenområden.

Wärtsiläs strategi är att inom affärsområdet Ship Power växa som leverantör av propulsionssystem och fartygsmaskinerier. 

”När vi går med i bolaget Aker Arctic Technology får vi en enastående möjlighet att påverka utvecklingen och konstruktionen av isgående fartyg. Vi kan också utveckla vår kompetens i anslutning till fartygens maskinerier och särskilt propellerutrustningar. Vi ser en stor tillväxtpotential på marknaden för isgående fartyg”, säger Mikael Mäkinen, direktör för Ship Power.

 

För ytterligare information vänligen kontakta: Mikael Mäkinen, vice verkställande direktör, direktör för Ship Power, tel. 010 709 0000.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä