Wärtsilä erhåller ett kraftverksprojekt på 138 milj. euro från Mozambique

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
13 december 2012 kl 11:45 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har tecknat ett avtal om leverans av ett stort gaskraftverk till Mozambique. Värdet på den nyckelfärdiga beställningen är 138 miljoner euro.

Avtalet har tecknats med samföretaget Central Termica de Ressano Garcia, som ägs av Sasol New Energy från Sydafrika och Mozambique statsbolag Electricidade de Moçambique (EDM). Kraftverket kommer att bestå av 18 Wärtsilä 34SG -motorer som drivs med naturgas. Kraftverket beräknas vara färdigt före maj 2014, och elektriciteten som produceras av kraftverket kommer att säljas till EDM.

Mera information finns tillgängligt på engelska i ett separat pressmeddelande. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Vesa Riihimäki
Direktör, Wärtsilä Power Plants
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 7092964
vesa.riihimaki@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä