Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i Värdepappersmarknadslagen: Förändringar i Investor AB:s ägarandel i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
13 december 2012 kl 18:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har idag meddelats om följande förändring i Investor AB:s ägarandel;

Investor AB:s dotterbolag Aktiebolaget Navigare har den 13.12.2012 förflyttat alla sina Wärtsilä-aktier över till Instoria Aktiebolaget, totalt 17.306.978 aktier vilket motsvarar 8,77% av Wärtsiläs aktier och röster. Instoria Aktiebolaget är även det Investor AB:s helägda dotterbolag. Fiskars Oyj Abp:s och Investor AB:s sammanlagda aktieinnehav i Wärtsilä har inte ändrats eller överskridit flaggningsgränsen.
 
© 2020 Wärtsilä