Wärtsilä Oyj Abp:s rekommenderade förvärv av Hamworthy plc, publicering av aktiearrangemangets villkor

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
13 december 2011 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä och Hamworthy meddelade 22.11.2011 att företaget har uppnått en överenskommelse om en rekommenderad kontantoffert för Hamworthys emitterade aktiekapital och aktiekapitalet som kommer att emitteras. Enligt förvärvets villkor får Hamworthys aktieägare 825 penny (GBP) kontant för varje aktie i Hamworthy. Förvärvet genomförs som ett aktiearrangemang (Scheme of Arrangement) i enlighet med Englands lag.

Vidare till det ovannämnda börsmeddelandet, meddelar Wärtsilä och Hamworthy att aktiearrangemangets villkor publiceras idag till Hamworthys aktieägare. Förvärvet kräver domstolens godkännande och ett beslut om ärendet av Hamworthys bolagsstämma.

Aktiearrangemangets villkor med bilagor finns tillgängliga på Wärtsiläs investerarsidor www.wartsila.com.

Nedan de centrala händelsernas förväntade tidtabell, alla klockslag är Storbritanniens lokaltid:
 

Händelse Tid och plats (1)
Domstolens handläggning kl. 11.00, 9.1.2012
Bolagsstämman (2) kl. 11.15, 9.1.2012
Domstolsförhandling (godkännandet av schemat) (1) 26.1.2012
Datum för trädandet i kraft av aktiearrangemanget (1) 31.1.2012
Handeln med Hamworthy-aktierna upphör (1) senast kl. 8.00, 31.1.2012

(1) Dessa tider och datum är endast indikativa och beror bland annat på när konkurrensmyndigheternas tillstånd erhålls och när domstolen godkänner aktiearrangemanget och bekräftar den relaterade kapitalminskningen. Tidtabellen antar att godkännandet av konkurrensmyndigheterna i Tyskland och Norge erhålls senast den 26.1.2012.
(2) Ifall domstolens handläggning slutar efter kl. 11.15, hålls bolagsstämman som snabbt som möjligt därefter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com  

För investerarinformation, vänligen kontakta

Pauliina Tennilä
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5445
pauliina.tennila@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. Under 2010 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med 17.500 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland
www.wartsila.com  
 

© 2020 Wärtsilä