Mikael Simelius har utnämnts till direktör för Wärtsiläs marknadskommunikation och brand

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
13 december 2004 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Ekon. mag. Mikael Simelius har utnämnts till direktör med ansvar för Wärtsiläs marknadskommunikation och brand fr.o.m. 1.3.2005. Wärtsiläs mål är att förenhetliga och förstärka brändet Wärtsilä. I sin uppgift, som är ny i koncernen, rapporterar Simelius till koncernchef Ole Johansson.
 
Mikael Simelius har bred erfarenhet av strategier inom försäljning, brand management och marknadskommunikation. Han har tidigare haft motsvarande ledande befattningar hos Satama Interactive Oyj och Stora Enso Oyj. För närvarande arbetar han som verkställande direktör för den svenska produktkommunikationskoncernen AGO AB:s kontor i Finland.

 

© 2020 Wärtsilä