Wärtsilä tecknar ett avtal med TT-Line om efterinstallation av avgasreningssystem

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
13 november 2013 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har undertecknat ett avtal med det tysk-svenska färjerederiet TT-Line om leverans och efterinstallation av ett avgasreningssystem till ro-pax-fartyget M/S Robin Hood. Projektet är en del av TT-Lines Green Ship-strategi. Wärtsilä levererar utrustning som ett nyckelfärdigt projekt, vilket minimerar dockningstid och risker samt garanterar funktionalitet och uppfyller lagstiftning. Kontraktet undertecknades i oktober 2013. Leveransen och installationen kommer att ske under sommaren 2014.

Fartyget utrustas med fyra Wärtsilä hybridavgasreningssystem som minskar mängden skadliga svaveloxid (SOx)- och partikelutsläpp i fartygets avgaser. Färjan trafikerar i ett kontrollområde för svaveloxidutsläpp (SECA, Sulphur Emission Control Area) mellan Travemünde i Tyskland och Trelleborg i Sverige. Med avgasreningssystemen från Wärtsilä uppfyller fartyget både kraven för SECA och kommande miljölagstiftning.

Wärtsiläs nyckelfärdiga leverans omfattar planering, prefabrikation, installation, klassificering, projekt- och arbetsledning under installationen.

Ytterligare information finns i den engelska versionen av pressmeddelandet.

Bilder:
M/S Robin Hood
Wärtsilä Hybrid Scrubber System

För ytterligare information vänligen kontakta:

Leonardo Sonzio
Direktör, Retrofit, Environmental Solutions
Wärtsilä Ship Power
Tfn: +358 40 0987 166
leonardo.sonzio@wartsila.com

Anna-Leena Pohjanpalo
Media Officer
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn. +358 10 709 5627
anna-leena.pohjanpalo@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä