Wärtsilä undertecknade ett samarbetsavtal med Svenska yrkeshögskolan, Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
13 september 2007 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har i dag ingått ett allmänt avtal om forsknings- och utvecklingssamarbete med Svenska yrkeshögskolan, Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet.

Avtalets syfte är att öka samarbetet med Vasa universitet och yrkeshögskolorna i Vasa och göra det lättare att starta forsknings- och utvecklingsprojekt med Wärtsilä och andra avtalsparter, samt att stärka högskolornas regionala inflytande.

Enligt VD Juha Kytölä från Wärtsilä Finland Oy förbättrar avtalet samarbetet mellan högskolorna och Wärtsilä. ”Det är betydligt lättare att starta forskningsprojekt när det finns en klar strategi för samarbetet. Då kan forskarna och de som behöver forskningen koncentrera sig på att diskutera själva temat för forskningsarbetet”, konstaterar Kytölä.

Till Wärtsiläs förfogande står nu enligt överenskommelse universitetets professorer och forskare, doktorander och licentiater, yrkeshögskolornas överlärare, lärare och laboratorieingenjörer samt de maskiner, apparater och system som används i forsknings- och utvecklingsarbetet.

Studerande som deltar i samarbetsprojekten utvecklas professionellt och utvecklar sin sakkunskap redan under studietiden. ”Med tanke på framtida rekryteringar är det till stor fördel för en sökande att under studietiden ha deltagit i projekt som är viktiga för Wärtsilä”, säger Kytölä.

Wärtsilä har redan startat samarbetsprojekt med Svenska yrkeshögskolan och Vasa yrkeshögskola i anslutning till avtalet. Projekten går ut på att skapa modellering av motorgenererat ljud samt att göra ljudintensitetsmätningar och EMC- och vibrationsmätningar. Just nu förbereds även ett omfattande samarbetsprojekt med Vasa yrkeshögskola gällande användningen av mätutrustning.

Vasa universitet deltar å sin sida som bäst i ett utvecklingsprojekt för övervakning och reglering av fartygsmotorers avgasrening samt diskuterar utvecklingen av ett heltäckande reningssystem. Universitetet undersöker också hur ur avfall utvunna animaliska biobränslen lämpar sig för användning i motorer.

”Tyngdpunkten i forsknings- och utvecklingssamarbetet kommer att vara inom den tekniska branschen, men handelns delområden och ledarskap är andra områden där vi kan och behöver samarbeta. Wärtsiläs målsättning är att fördubbla antalet gemensamma projekt redan under år 2008”, konstaterar Juha Kytölä.

För ytterligare information vänligen kontakta: VD Juha Kytölä, Wärtsilä Finland Oy, tfn 040 500 2936.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä