Wärtsilä fick två kraftverksorder från Kambodja

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
13 september 2005 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Pressmeddelande 13.9.2005

Det konsortium som leds av Wärtsilä fick på försommaren två kraftverksorder från Phnom Penh-området i Kambodja.

Det ena kraftverket är ett tjockoljedrivet kraftverk på 45 MW och byggs för Cambodia Electricity Pte Co Ltd (CEP), som är ett självständigt kraftproduktionsbolag. Kraftverket överlåts driftfärdigt till kunden i juni 2006 och det producerar el till det nationella nätet.

Det andra projektet är en kraftverksutbyggnad på 15,6 MW för Khmer Electrical Power Co Ltd (KEP). Kraftverket används för basproduktion och som bränsle används tjockolja. Även detta kraftverk producerar el till det nationella nätet. Tillbyggnaden byggs i anslutning till ett 30 MW:s kraftverk som Wärtsilä levererat tidigare.

Det konsortium som bygger kraftverken består av Wärtsilä, singaporianska Comin Asia Pte Ltd och kambodjanska Comin Khmere Ltd.

För ytterligare information kontakta gärna: informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235.

© 2020 Wärtsilä