Wärtsilä förvärvar Cedervall - svensk tillverkare av marina axeltätnings- och lagersystem

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
13 juli 2011 kl 19:20 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har förvärvat Cedervall, en ledande tillverkare av axeltätnings- och lagersystem för marinindustrin. Cedervall har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige och dotterbolag i Spanien, Kina och Singapore, samt produktionsenheter i Sverige, Kina och Spanien.

Företagsförvärvet förstärker Wärtsiläs ledande ställning inom den globala marina servicemarknaden i enlighet med bolagets strategi. Kombinationen av Wärtsiläs och Cedervalls affärsverksamheter skapar en marknadsledare inom olje- och vattensmörjda tätningar och lager samt propellerhylsor.

Cedervall åtnjuter ett starkt anseende på den globala marinmarknaden. Företagets kärnprodukter är tätningar för propellerhylsor och vattentäta skott, propellerhylsor och hylsslager, mellanaxellager samt roder och propellerdysor. År 2010 uppgick företagets omsättning till 344 miljoner svenska kronor (39 miljoner euro) och lönsamheten var på en god nivå. Företaget sysselsätter 211 personer. Tillverkningsenheterna finns i Göteborg, Sverige, i Zhangjiagang, Kina samt i Vigo och Porrino, Spanien.

“Cedervalls olje- och vattensmörjda tätningar och lager samt propellerhylsor kompletterar på ett optimalt sätt urvalet av produkter och tjänster i Wärtsiläs portfölj för tätningar och lager. Dessutom förbättrar företagets utmärkta kunskap och expertis ytterligare vår konkurrenskraft. Eftersom vårt utbud nu omfattar alla produkter förknippade med propulsionssystem, förstärker förvärvet vårt helhetserbjudande,” säger Christoph Vitzthum, direktör för Wärtsilä Services.

Cedervall kommer att integreras i Wärtsilä. Alla anställda, inklusive de nuvarande ägarna, Anders Lundgren och Henric Lundgren, kommer att fortsätta att arbeta för Wärtsilä efter förvärvet. Affärens värde offentliggörs inte.

“För Cedervall erbjuder affären en enastående möjlighet att utveckla och öka verksamheten på ett sätt som uppfyller globala kunders behov. Vi skulle ha kunnat fortsätta ensamma, men att vara en del av Wärtsilä, som är ledande leverantör av utrustning och servicetjänster med global närvaro, har tydliga fördelar”, säger Anders Lundgren, verkställande direktör för Cedervall.

Företagsförvärvet skall godkännas av berörda myndigheter och förväntas bli slutfört under tredje kvartalet år 2011.

Wärtsilä Services - marknadens mest omfattande servicenätverk

Wärtsilä Services, som är ett av Wärtsiläs tre affärsområden tillsammans med Ship Power och Power Plants, driver det mest omfattande servicenätverket inom branschen. Wärtsilä erbjuder tjänster globalt för både sjöfarts- och energiindustrin. I företagets omfattande serviceutbud ingår reservdelar och fältservice, samt verkstadstjänster för motorer, framdrivningssystem, el- och automationssystem och pannor. Uppgraderingar och konverteringar ingår också i verksamheten, liksom långsiktiga avtal för motor- och framdrivningssystem samt skolnings- och miljötjänster. Wärtsiläs serviceverksamhet är också en föregångare när det gäller att utveckla nya servicekoncept som tillgodoser kundernas behov av optimal driftseffektivitet. Wärtsilä Services har globalt cirka 70 helägda verkstäder och mer än 11,000 anställda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henri van Boxtel
Direktör, Propulsionstjänster
Wärtsilä Nederländerna
Tfn: +31 65 3729651
henri.vanboxtel@wartsila.com

Tuula Franck
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 400 267 555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2010 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med mer än 17 500 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä