Wärtsilä levererar det första privatfinansierade kraftverket till Ryssland

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Fackpressmeddelanden
13 juli 2006 kl 10:00 E. Europe Standard Time

I juni fick Wärtsilä en gaskraftverksorder från staden Eisk i södra Ryssland. Kraftverket, som producerar el och värme, har en effekt på 17MW. Wärtsiläs andel av kraftverksprojektet är över 10 miljoner euro. Kraftverket är den första skräddarsydda, privatfinansierade anläggningen som verkar enligt kommersiella principer och som planerats för att tillfredsställa den lokala energiproduktionens behov i Ryssland. Anläggningen levereras 2007.

”Som resultat av det treåriga utvecklingsarbetet tillsammans med ryska investerare och finansinstitut fick ”EISK TES” den erforderliga finansieringen från Ryssland. Det här är ett betydande steg för kommunerna i Ryssland, eftersom det visar att det går att få privata investeringar för lokal energiproduktion”, säger försäljningsdirektör Harry Lindroos.

Under mer än tolv år har investeringarna i Ryssland främst riktats till att upprätthålla elnätet och till att ersätta stora kraftverks kapacitet med nya anläggningar. Mindre lokala anläggningar har blivit utan finansiering.

För att påskynda förnyandet av kraftverk gynnar Rysslands regering i dag privata investeringar inom energibranschen. Ett exempel på den nya politiken är anläggningen i Eisk.

Ytterligare information: Försäljningsdirektör Harry Lindroos, tfn +358 40 501 9257.

www.wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverks- lösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 12 000 professionella medarbetare i mer än 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.

© 2020 Wärtsilä