Wärtsilä erhåller lån på 150 miljoner euro för forskning och utveckling från Europeiska investeringsbanken

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
13 juni 2013 kl 16:00 E. Europe Standard Time

Europeiska investeringsbanken (EIB) har beviljat ett lån på 150 miljoner euro till Wärtsilä för finansiering av företagets aktiviteter inom forskning, utveckling och innovation i flera europeiska länder. Kontraktet för det 10-åriga lånet undertecknades i Helsingfors den 13 juni 2013.

Lånet är en fortsättning på det långvariga och starka samarbetet mellan den Europeiska investeringsbanken och Wärtsilä. Med lånet kommer Wärtsilä att fortsätta att utveckla motorer och kraftverk som är renare, effektivare och tillförlitligare samt har högre automationsgrad, lägre livscykelkostnader och bättre miljöprestanda. De nya utsläppsbegränsningarna inom sjöfarten väntas öka efterfrågan på miljövänligare motorer och en liknande trend väntas också på kraftverkssidan.

”Vi är nöjda med att ingå detta avtal med Wärtsilä. Det kommer att innebära betydande förbättringar av miljöprestanda och bränsleeffektivitet inom transport- och energisektorerna. Dessa är de viktigaste aspekterna för EIB:s engagemang inom områdena fartygsteknologi och kraftgenerering”, säger Jonathan Taylor, direktör på EIB.

”Det här betydelsefulla lånet är det fjärde FoU- låneavtalet mellan EIB och Wärtsilä. Det första låneavtalet ingicks redan år 2003. Lånet är en viktig byggsten i den långsiktiga finansieringen av forskning och utveckling. FoU-aktiviteter inom högteknologi är av yttersta vikt för att vi ska kunna behålla vår position som den konkurrenskraftigaste leverantören på en världsmarknad i snabb förändring”, säger Raimo Lind, Wärtsiläs vice verkställande direktör.

I Europa har Wärtsilä forskningscentra i Finland, Italien, Schweiz, Storbritannien, Nederländerna, Norge och Spanien. Under 2012 uppgick Wärtsiläs sammanlagda satsningar på forskning och utveckling till 188 miljoner euro, vilket motsvarar 4 procent av omsättningen. Wärtsiläs forsknings- och utvecklingsverksamhet sysselsätter över 800 experter globalt.

Huvudområdena för Wärtsiläs forsknings- och utvecklingsverksamhet är fyrtaktsmotorer, tvåtaktsmotorer och framdrivning samt växellådor, tätningar och lager, samt integration av dessa. Wärtsilä har varit pionjär inom flerbränsleteknologin för 2- och 4-taktsmotorer. Bolaget har under de senaste åren lanserat ett antal gasmotorer med enastående bränsleflexibilitet. Miljö- samt flödes- och gasteknologier är allt viktigare områden inom forskning- och utveckling.

Wärtsiläs pressmeddelande 21.10.2011: Wärtsilä erhåller lån på 150 miljoner euro för forskning och utveckling från Europeiska investeringsbanken

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Pietikäinen
Finansdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf: +358 40 525 3024
markus.pietikainen@wartsila.com  

Tuula Franck
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf: +358 400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä