Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Johnstone, Thomas

Wärtsilä Corporation,
  • Ledningens transaktioner
13 maj 2020 kl 17:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Johnstone, Thomas

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 5.3.2020 beslöt att av det årliga arvodet till styrelseledamöterna betalas ca 40% i Wärtsilä-aktier. I enlighet med detta beslut har aktier anskaffats åt styrelsens ordförande Thomas Johnstone enligt följande:

 

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Johnstone, Tom
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20200513142158_4
____________________________________________

Transaktionens datum: 2020-05-13
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

 

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 8 433 Enhetspris: 6,64 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 8 433 Medelpris: 6,64 EURYtterligare information:

Natalia Valtasaari

Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä