Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
13 maj 2019 kl 16:00 E. Europe Standard Time

Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess andel av Wärtsiläs aktier och röster har underskridit 5%:s flaggningsgränsen 10.5.2019. Därmed äger BlackRock, Inc. 4,98% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala ägarandel i Wärtsilä är 5,23%.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och röster % av aktier och röster genom finansiella instrument Summan av
%-andelarna
Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds 4,98% 0,24% 5,23% 591.723.390
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts) 5,00% 0,23% 5,23%

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag Antal aktier och röster  %-andel av aktier och röster 
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7) 
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
FI0009003727 29.512.604 4,98%
SUMMA A 29.512.604 4,98%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML:

Typ av finansiellt instrument  Förfallodag  Lösendag  Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)  Antal aktier och röster  %-andel av aktier och röster 
Lånade värdepapper N/A N/A Aktieleverans  1.321.719 0,22%
CFD N/A N/A Kontantavräkning  122.350 0,02%
SUMMA B 1.444.069 0,24%

© 2020 Wärtsilä