Rautaruukki, SKF och Wärtsilä undersöker strategiska alternativ för ägandet i Ovako

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
13 mars 2006 kl 09:30 E. Europe Standard Time

Rautaruukki Abp, AB SKF och Wärtsilä Oyj Abp, aktieägarna av Oy Ovako Ab, inleder en undersökning av strategiska alternativ för deras ägande i Ovako. Detta kan leda till en försäljning, antingen partiellt eller totalt, av de nuvarande ägarnas aktier i Ovako.

Ovako bildades i maj 2005 genom en sammanslagning av ägarnas verksamheter inom långa stålprodukter till ett nytt samägt bolag. Rautaruukki äger 47,0%, SKF 26,5% och Wärtsilä 26,5% av Ovako. Synergieffekter förväntas uppnås i sin helhet till och med slutet av 2008.

Med sina 16 produktionsanläggningar och 4.600 anställda i Europa, är Ovako en ledande producent av långa stålprodukter till rullningslager-, tunga fordons-, bil- och verkstadsindustrin. Försäljningen 2005 uppgår proforma till 1,3 miljarder euro och EBIT, exklusive engångskostnader, till 175 miljoner euro.

Rautaruukki, SKF och Wärtsilä har anlitat SEB Enskilda Corporate Finance för att assistera med utvärderingen av Ovakos strategiska alternativ.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Raimo Lind, vice verkställande direktör,
Wärtsilä Oyj Abp, tel: 010 7095 640

 

© 2020 Wärtsilä