Wärtsilä Oyj Abp:s årsredovisning för år 2017 publicerad

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
13 februari 2018 kl 09:12 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp:s årsredovisning för år 2017 publicerad

Wärtsilä Oyj Abp har idag 13.2.2018 publicerat sin årsredovisning för år 2017 på adressen www.wartsila.com/ar2017-sv. Den elektroniska årsredovisningen innehåller bolagets verksamhetsöversikt, bolagsstyrningsrapporten i sin helhet, rapporten för hållbar utveckling, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2017. Årsredovisningen innehåller även avsnittet Wärtsiläs berättelser med ytterligare information angående bolagets affärsomgivning och hållbara utveckling.

En pdf-fil av årsredovisningen 2017 finns som bilaga till detta meddelande.

Ytterligare information: Natalia Valtasaari, Direktör, Investerar- och mediarelationer, tfn. +358 10 709 5637

Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen.
Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com 

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2017

© 2020 Wärtsilä