Wärtsilä erhåller lån på 50 miljoner euro för forskning och utveckling från Nordiska Investeringsbanken

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
13 februari 2013 kl 16:00 E. Europe Standard Time

Nordiska Investeringsbanken har beviljat Wärtsilä ett lån på 50 miljoner euro för finansiering av forskning och utveckling. Kontraktet för det 10-åriga lånet undertecknades i Helsingfors den 13 februari 2013. Lånet stöder Wärtsiläs strategi att stärka sin teknologiska ledarskapsposition på de globala marina och energimarknaderna. Lånet används för vidareutveckling av teknologin för medelvarviga motorer så att de blir effektivare, tillförlitligare och får lägre livscykelkostnader samt bättre miljöprestanda.

Forsknings- och utvecklingsaktiviteter har en viktig roll i Wärtsiläs verksamhet. FoU-kostnaderna har ökat med över 30 procent från år 2009 och år 2012 uppgick kostnaderna till 188 miljoner euro, som är fyra procent av omsättningen.

Wärtsiläs huvudområden inom forskning och utveckling är fyrtaktsmotorer, tvåtaktsmotorer, propulsionssystem samt produkter som minskar utsläpp och produkter med hög energieffektivitet. Wärtsilä har idag den mest omfattande portföljen av avgasreningsreningssystem för reducering av svavelutsläpp. Portföljen består av avgasreningssystem med öppen och sluten cirkulation samt hybridversioner. AQUARIUS UV-systemet för hantering av ballastvatten beviljades typgodkännande i december 2012. Wärtsilä är föregångare i utvecklingen av flerbränsleteknologi för två- och fyrtaktsmotorer. De tester som gjordes 2012 visade att utvecklingen av Wärtsiläs lågvarviga flerbränslemotorer framskrider enligt planerna och den nya teknologin kommer att uppfylla IMO:s Tier III -utsläppskrav utan avgasreningssystem. Wärtsiläs forskningscenter för motorteknologi finns i Finland, Italien, Spanien och Schweiz.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Markus Pietikäinen
Finansdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf: +358 40 525 3024
markus.pietikainen@wartsila.com

Tuula Franck
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf: +358 400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18 900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

www.wartsila.com
  

© 2020 Wärtsilä