Wärtsilä Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Wiren, Marco

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Ledningens transaktioner
12 december 2016 kl 13:15 E. Europe Standard Time
Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Wiren, Marco
Befattning: Ekonomidirektör
Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20161209164410_3
____________________________________________

Transaktionens datum: 2016-12-09
Handelsplats: XHEL
Typ av instrument: AKTIE
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 160 Enhetspris: 41.40000 EUR
(2): Volym: 342 Enhetspris: 41.40000 EUR
(3): Volym: 141 Enhetspris: 41.40000 EUR
(4): Volym: 1 Enhetspris: 41.39000 EUR
(5): Volym: 16 Enhetspris: 41.39000 EUR
(6): Volym: 70 Enhetspris: 41.39000 EUR
(7): Volym: 229 Enhetspris: 41.39000 EUR
(8): Volym: 140 Enhetspris: 41.39000 EUR
(9): Volym: 130 Enhetspris: 41.39000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(9): Volym: 1229 Medelpris: 41.39523 EUR
 
 
Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________
 
Den anmälningsskyldiga
Namn: Wiren, Marco
Befattning: Ekonomidirektör
Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223
 
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20161209163924_2
____________________________________________
 
Transaktionens datum: 2016-12-09
Handelsplats: CHIX
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV
 
( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring
 
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 58 Enhetspris: 41.39000 EUR
(2): Volym: 201 Enhetspris: 41.39000 EUR
(3): Volym: 100 Enhetspris: 41.39000 EUR
 
Aggregerad information om transaktionerna
(3): Volym: 359 Medelpris: 41.39000 EUR
 
 
Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________
 
Den anmälningsskyldiga
Namn: Wiren, Marco
Befattning: Ekonomidirektör
Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223
 
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20161209164129_2
____________________________________________
 
Transaktionens datum: 2016-12-09
Handelsplats: BATE
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV
 
( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring
 
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 20 Enhetspris: 41.40000 EUR
(2): Volym: 32 Enhetspris: 41.39000 EUR
 
Aggregerad information om transaktionerna
(2): Volym: 52 Medelpris: 41.39385 EUR
 
 
Ytterligare information: Natalia Valtasaari, Direktör, Investerar- och mediarelationer, tfn. +358 10 709 5637

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologiska system och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på hållbara innovationer och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com
 
© 2020 Wärtsilä