Wärtsilä introducerar banbrytande flerbränsleteknik för tvåtaktsmotorer

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
12 november 2013 kl 13:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har genomfört framgångsrika fullskaletester med gasdrift av företagets lågvarviga tvåtaktsmotor med flerbränsleteknik, och introducerar nu en hel motorserie som bygger på den redan etablerade och välbeprövade lågtryckstekniken. Den nya motorserien får stor betydelse för rederier och operatörer och anses redan vara banbrytande inom handelsfartygssektorn. Wärtsilä RT-flex50DF är den första motorn som använder den nya tekniken och den kommer att bli leveransklar under det tredje kvartalet 2014. Tekniken introduceras även i företagets nya Generation X -serie och den kommer att vara klar för leverans 2015-2016.

Många fördelar

Wärtsiläs hela produktportfölj med tvåtaktsmotorer kommer att vara tillgänglig i versioner med lågtrycks- och flerbränsleteknik (dual-fuel, DF). Tekniken ger stora fördelar. Jämförelser med andra tekniker visar att Wärtsiläs motorer med lågtrycks- och flerbränsleteknik minskar investeringskostnaderna (CAPEX) med 15-20 procent. Detta uppnås tack vare de betydligt mindre kostnadskrävande LNG (flytande naturgas)- och gashanteringssystemen som fungerar vid ett tryck på under 10 bar, samt det faktum att inga andra avgasreningssystem behövs för att uppfylla kommande utsläppskrav. Vid gasdrift uppfyller de nya motorerna utsläppskraven enligt IMO Tier III och vid användning av flytande bränsle uppfylls minimikraven enligt Tier II.

Wärtsiläs teknik ger dessutom betydande besparingar i driftskostnader (OPEX). Detta beror på att inga högtryckssystem för komprimering av gas behöver användas utanför motorn ombord på fartyget och att inga system för minskning av kväveoxidutsläpp (NOx) behöver användas. En ytterligare fördel med Wärtsiläs teknik är möjligheten till stabil drift med gas över hela belastningsområdet. Det finns därför inget behov av att växla till dieselbränsle under drift med låg belastning, vilket behövs vid användning av andra tekniker. Förbrukningen av pilotbränsle utgör dessutom endast cirka en procent av den totala bränsleförbrukningen, vilket är mycket lägre än för andra tekniker.

Wärtsiläs lågtryckssystem för gashantering uppfyller alla säkerhetskrav. Konceptet med gashantering vid lågt tryck är välbeprövat och används redan som standard av samtliga tillverkare av fyrtaktsmotorer.

Ytterligare information finns i den engelska versionen av pressmeddelandet.

Bilder av Wärtsilä RT-flex50DF motor:

Bild 1
Bild 2
Bild 3

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Wernli
Direktör, 2-stroke, Wärtsilä Ship Power
Direktör, Wärtsilä Switzerland
Tfn: +41 52 262 2686
martin.wernli@wartsila.com

Tuula Franck
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn. +358 400 267555
tuula.franck@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä