Wärtsilä ingår partnerskap med AW-Energy och tillför vågkraft till sitt utbud som energisystemintegratör

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
12 september 2017 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä och Finlandsbaserade AW-Energy tillkännagav i dag att de undertecknat ett globalt samarbetsavtal som omfattar försäljning och leverans av WaveRoller, en vågenergiteknik som utvecklats av AW-Energy.

Samarbetet bygger på AW-Energys patenterade och certifierade teknik och Wärtsilä Energy Solutions globala kapacitet inom projektgenomförande, underhållstjänster och integration. Havsenergi är den största outnyttjade förnybara energiformen, med en potentiell genereringskapacitet på flera hundra gigawatt. Den enorma resurspotentialen är inte den enda fördelen: tillförlitliga prognoser för havsvågor och sjögång sträcker sig över flera dagar, vilket gör detta till ett efterlängtat tillskott i nästa generations energimix. Den nya vågkrafttekniken har därmed alla förutsättningar att i framtiden inta en lika stor och viktig roll som sol- och vindkraft.  Tekniken befinner sig nu i en fas där kommersiellt drivna pilotinstallationer kan levereras till kunder som är intresserade av vågkraft, och de båda företagens kompletterande kapacitet banar väg för den kommersiella lanseringen av WaveRoller.

”Wärtsiläs ambition är att tillföra smart teknik som ger ett hållbart samhälle, och AW-Energy är en framstående aktör inom vågkraft. Vi har valt att samarbeta med AW-Energy för att vi vill ligga i framkanten av den här utvecklingen och vi vill kunna erbjuda våra kunder vågkraft omkring hela världen”, säger Javier Cavada, vd för Wärtsilä Energy Solutions.

”WaveRoller ingår nu i projekt med pågående utveckling i Europa, Amerika och Asien, och den totala pipeline som diskuteras gäller omkring 300 megawatt inklusive industrins flaggskeppsprojekt som leder den nya branschen. Som ledande aktör på vågenergiområdet är det viktigt att vi väljer partner med högsta trovärdighet och främsta expertis. Samarbetet med en teknologikoncern i världsklass som Wärtsilä visar hur kommersiellt redo vår teknik är, och gör AW-Energy till ledare inom leverans och utveckling av vågenergiteknik”, säger John Liljelund, vd för AW-Energy.

Samarbetet enligt det tecknade avtalet inriktas främst på projektleveranser. Dessutom finns en avsevärd potential för vidare samarbete mellan företagen även på andra fronter, exempelvis teknik- och livscykeltjänster. Detta samarbete tillkännages några månader efter att Wärtsilä meddelade att de kommer stödja utvecklingen av det senaste WaveRoller-vågkraftverket.

WaveRoller är AW-Energys registrerat varumärke

AW-Energys logo

För mer information, kontakta:

Pekka Tolonen
Vd, Renewables
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: +358 40 343 3411
pekka.tolonen@wartsila.com

John Liljelund
Vd
AW-Energy Oy
Tel: +358 40 068 1061
John.Liljelund@aw-energy.com

Riina Rinkinen
Kommunikationschef
AW-Energy Oy
Tel: +358 440522938
riina.rinkinen@aw-energy.com

 

Wärtsilä Energy Solutions i korthet
Wärtsilä Energy Solutions är en ledande global energisystemintegratör som erbjuder en rad miljövänliga lösningar. Bland våra lösningar finns ultraflexibla kraftverk med interna förbränningsmotorer, energilagring och integreringslösningar samt LNG-terminaler och distributionssystem. Wärtsiläs flexibla och effektiva lösningar ger kunderna ett stort mervärde och möjliggör en övergång till ett mer hållbart och modernt energisystem. Från 2017 har Wärtsilä 65 gigawatt installerad kraftverkskapacitet i 177 länder över hela världen.
www.smartpowergeneration.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerad teknik och kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18 000 anställda. Företaget är verksamt på över 200 platser i över 70 länder över hela världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors.
www.wartsila.com

AW-Energy i korthet
AW-Energy är en pionjär inom den gröna ekonomin och en global ledare inom vågenergiteknik. Deras flaggskeppsprodukt, WaveRoller®, är ett nedsänkt vågkraftverk som bygger på en svängbar vinge som sitter fast i havsbotten i närheten av stranden. Kraftverket genererar energi från vågornas rörelse (vågfenomen) och är anslutet till elnätet på land. Företaget är baserat i Finland och är verksamt på flera kontinenter i samarbete med starka industripartner som Lloyd's Register, Wärtsilä, DCNS och DNV-GL. Ett ytterst professionellt och effektivt team leder företagets personalstyrka på över 100 ingenjörer och tekniker. Företaget stöds av Fortum, ett av Europas ledande energibolag, Aura Capital, Sitra och Europeiska investeringsbanken.
www.aw-energy.com

© 2020 Wärtsilä